Logo
Usługi Geodezyjne
Adam Koralewski
+48 507 716 462 [email protected]
Slide background Usługi geodezyjne
Slide background
Slide background

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych - jest niezbędna podczas procesu inwestycyjnego. Mapa do celów projektowych zawiera w sobie aktualne informacje o terenie objętym zakresem inwestycji. Informacje te stanowią treść mapy zasadniczej jak: istniejąca zabudowa, sieci uzbrojenia terenu, zadrzewienie, skarpy, rowy, ogrodzenia, budynki, budowle. Dodatkowo mapa taka zawierać powinna aktualne dane ewidencyjne jak: granice działek i użytków, numery działek i budynków. Gotowa mapa jest dokumentem, który musi być opieczętowany przez odpowiedni Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Poleć nas!

Kontakt

GEOSTAR Adam Koralewski
ul. Dunikowskiego 12
84-230 Rumia

tel. 507 716 462 
[email protected]
[email protected]

Lokalizacja