Logo
Usługi Geodezyjne
Adam Koralewski
+48 507 716 462 [email protected]
Slide background Usługi geodezyjne
Slide background
Slide background

Tyczenie budynków, budowli

Geodezyjne tyczenie ma na celu zlokalizowanie obiektu w terenie zgodnie z wartościami projektowymi oraz przestrzennie w odniesieniu granic działki lub/i innych obiektów. Geodezyjne wytyczenie budynku odnotowuje się w dzienniku budowy. Aby wytyczyć budynek geodeta potrzebuje: projektu budowlanego z rzutem fundamentów oraz plan zagospodarowania działki/terenu. Plan zagospodarowania terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500. Na podstawie danych (miar) z projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania geodeta opracowuje miary do wyniesienia obiektu w terenie (wytyczenia). Klient przygotowuje podaną przez geodetę ilość desek o odpowiedniej długości wraz z palikami. Deska oraz paliki tworzą ławę budowlaną, która służy do stabilizacji tyczonych punktów.

Poleć nas!

Kontakt

GEOSTAR Adam Koralewski
ul. Dunikowskiego 12
84-230 Rumia

tel. 507 716 462 
[email protected]
[email protected]

Lokalizacja