Logo
Usługi Geodezyjne
Adam Koralewski
+48 507 716 462 [email protected]
Slide background Usługi geodezyjne
Slide background
Slide background

Inwentaryzacje powykonawcze przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu (gaz, woda, prąd, kanalizacja)

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Także obowiązujące przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem. Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem. Na tej podstawie dokonuje wpisu we właściwych dokumentach o zgodności lub niezgodności z uzgodnionym projektem. Mapa powykonawcza jest opieczętowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dokumentem stwierdzającym przyjęcie do Zasobu. Jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym. Po pomiarze sporządzany jest operat z inwentaryzacji powykonawczej.

Poleć nas!

Kontakt

GEOSTAR Adam Koralewski
ul. Dunikowskiego 12
84-230 Rumia

tel. 507 716 462 
[email protected]
[email protected]

Lokalizacja