Logo
Usługi Geodezyjne
Adam Koralewski
+48 507 716 462 [email protected]
Slide background Usługi geodezyjne
Slide background
Slide background

Podziały Nieruchomości

Podziałem nieruchomości (gruntowej), zwyczajowo zwany podziałem działki jest to wyodrębnienie fragmentu pewnej powierzchni działki (nieruchomości). Tak wyodrębniona powierzchnia stanowić może odrębną nieruchomość (działkę) lub też, w następstwie innych prac geodezyjno - prawnych, może wejść w skład drugiej działki. Najczęściej dzielimy działki gdy chcemy odsprzedać, powiększyć inną, wydzielić jako działkę budowlaną, rolną pod uprawę itp. Podziałowi mogą podlegać także nieruchomości zabudowane (budynkowe). Podziału nieruchomości może dokonać geodeta, na wniosek klienta i na podstawie wspólnych ustaleń. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy w danym miejscu jest możliwy podział działki. (np. zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Geodeta zgłasza pracę do powiatowego Ośrodka Dokumentacji oraz oczekuje na dokumenty. Dopiero po otrzymaniu dokumentów następują dalsze czynności geodezyjne - odszukanie w terenie i przyjęcie istniejących granic do dalszych prac. Podziału dokonuje się fizycznie na gruncie - stabilizuje sie punkty graniczne działki specjalnymi kamieniami (granicznikami).

Poleć nas!

Kontakt

GEOSTAR Adam Koralewski
ul. Dunikowskiego 12
84-230 Rumia

tel. 507 716 462 
[email protected]
[email protected]

Lokalizacja