Logo
Usługi Geodezyjne
Adam Koralewski
+48 507 716 462 [email protected]
Slide background Usługi geodezyjne
Slide background
Slide background

Wznowienia znaków granicznych

Wznowienie granic jest to jednoznaczne odnalezienie lub odnowienie (wznowienie) istniejących punktów granicznych działki. Wznowienia dokonuje się na podstawie dokumentów istniejących dla danej nieruchomości i z nią powiązanych miarami, pomiarem geodezyjnym i innymi obliczeniami, na podstawie których "odtwarza" sie je w terenie. Jeżeli istniejące dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne wznowienie punktów granicznych wówczas przeprowadza się rozgraniczenie. Czynności te, po pisemnych zawiadomieniach wszystkich zainteresowanych stron - przeprowadza się przy ich udziale. W razie sporu, geodeta proponuje ugodę. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ustalenia przebiegu granicy wówczas sprawę kieruje się do sądu.

Poleć nas!

Kontakt

GEOSTAR Adam Koralewski
ul. Dunikowskiego 12
84-230 Rumia

tel. 507 716 462 
[email protected]
[email protected]

Lokalizacja